Books

Osmanlı Sufiliğine Bakışlar

Osmanl Sufili ine Bak lar None

 • Title: Osmanlı Sufiliğine Bakışlar
 • Author: Ahmet Yaşar Ocak
 • ISBN: null
 • Page: 256
 • Format: None
 • None

  • [PDF] ✓ Free Read ✓ Osmanlı Sufiliğine Bakışlar : by Ahmet Yaşar Ocak ✓
   256 Ahmet Yaşar Ocak
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ✓ Osmanlı Sufiliğine Bakışlar : by Ahmet Yaşar Ocak ✓
   Posted by:Ahmet Yaşar Ocak
   Published :2019-04-07T04:46:26+00:00

  About "Ahmet Yaşar Ocak"

  1. Ahmet Yaşar Ocak

   T rk akademisyen, tarih i, yazar.Yozgat ta do an 1945 Ahmet Ya ar Ocak y ksek tahsilini stanbul lahiyat Fak ltesinde tamamlad ktan sonra stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Tarih b l m n bitirdi Ayn fak ltede asistan oldu Doktoras n Strasbourg niversitesinde, do entlik ve profes rl n ise Hacettepe niversitesi Tarih b l m nde yapt Ocak, Hacettepe niversitesinde retim g revlili i g revini devam ettirmektedir.Ahmet Ya ar Ocak Strasbourg Universitesi Be er Bilimler Fak ltesi nde Prof rene Melikoff y netiminde doktora al malar na 1974 y l nda ba lam ve 1978 de La Revolte des Babais Un Mouvement Socio religieux en Anatolie au XIIIe Siecle adl teziyle doktoras n tamamlam t r.Ocak, 1983 ten beri T rk Tarih Kurumu ve T rk K lt r n Ara t rma Enstit s , 1997 den beri Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf yeli i 1993 1997 aras H T rkiyat Ara t rmalar Merkezi Ba kanl nda bulundu 1998 den bu yana, Brill Leiden Yay nevi nin Halil nalc k ve Suraiya Faroqhi y netiminde yay mlamakta oldu u The Ottoman Heritage dizisinin ve 1997 den beri Journal of the History of Sufism dergisinin dan ma kurulu yesidir.Ocak slam tarihindeki gruplar , ki ilikleri ve yap lar sosyal tarih perspektifinden incelemekte ve g n m zde fazlas yla ve tamamen siyasi angajmanlarla de erlendirilen bir tak m konulara akademik yakla mla yorumlar getirmektedir.

  280 Comments

  1. Osmanlı Devleti'nin tasavvuf,tarikatler ve dönemin mezhepleri ile olan ilişkisine deyinen mükemmel bir kitap.


  Leave a Comment