Books

Sága o Hervaře - komentáře

S ga o Herva e koment e Koment k S ze o Herva e nab z osv tlen a v klad st ejn ch t mat kter textem s gy pronikaj a ur uj tak jej kulturn v znam V r mci p tice tematick ch studi v ak autor p ekra uje pouh historick i liter

 • Title: Sága o Hervaře - komentáře
 • Author: Jan Kozák
 • ISBN: 978808705
 • Page: 404
 • Format: None
 • Koment k S ze o Herva e nab z osv tlen a v klad st ejn ch t mat, kter textem s gy pronikaj a ur uj tak jej kulturn v znam V r mci p tice tematick ch studi v ak autor p ekra uje pouh historick i liter rn koment a rozv j bohatou s souvislost , kter umo uje propojit tematick okruhy st edov k skandin vsk dobrodru n s gy s motivy zn m mi ze eddick myKoment k S ze o Herva e nab z osv tlen a v klad st ejn ch t mat, kter textem s gy pronikaj a ur uj tak jej kulturn v znam V r mci p tice tematick ch studi v ak autor p ekra uje pouh historick i liter rn koment a rozv j bohatou s souvislost , kter umo uje propojit tematick okruhy st edov k skandin vsk dobrodru n s gy s motivy zn m mi ze eddick mytologie, ale i sv tov ch n bo enstv , modern literatury a spole nosti Jednotliv studie jsou v nov ny t mat m rodu a d di nosti, panenstv a transvestitismu, h danek a metaforick ho jazyka, mytick ho Jin ho sv ta a seversk ch mohyl, ob ti a bratrovra dy, p i em kombinuj p stupy historick , jazykov dn a religionistick Koment stav na pr ci n kolika generac badatel , kte v novali sv sil v kladu S gy o Herva e a d ky tomu dnes m eme na text s gy hled t jin ma o ima, vid t jej nikoliv jen jako vz cnou a pestrou sb rku mytick ch, legend rn ch a historick ch narativ , ale i jako organick d lo, kter pod maskou kol e skr v smysluplnou strukturu.Jan Koz k 1979 vystudoval religionistiku a latinu na Filosofick fakult Univerzity Karlovy v Praze Zab v se v zkumem a p ekl d n m staroseversk literatury se specializac na mytick a legend rn l tky s gy o d vnov ku , oborov m zam en m a metodick m p stupem inklinuje k fenomenologii n bo enstv , komparativn religionistice a hlubinn psychologii.

  • ✓ Sága o Hervaře - komentáře || ☆ PDF Download by Ñ Jan Kozák
   404 Jan Kozák
  • thumbnail Title: ✓ Sága o Hervaře - komentáře || ☆ PDF Download by Ñ Jan Kozák
   Posted by:Jan Kozák
   Published :2019-08-02T17:36:08+00:00

  About "Jan Kozák"

  1. Jan Kozák

   Jan Kozák Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Sága o Hervaře - komentáře book, this is one of the most wanted Jan Kozák author readers around the world.

  980 Comments

  Leave a Comment