Books

Tarih Korkusu

Tarih Korkusu Kafkasya Ortado u ve emperyalist devletler nezdinde T rkiye ve T rklerin tarihi PKK n n ger ek y netim kadrosu ve Ermeni Techiri nin nas l ve neden S zde Soyk r m halinde sunuldu una dair a rt c a kl

 • Title: Tarih Korkusu
 • Author: Yusuf Halaçoğlu
 • ISBN: 9786055545895
 • Page: 179
 • Format: Paperback
 • Kafkasya, Ortado u ve emperyalist devletler nezdinde T rkiye ve T rklerin tarihi PKK n n ger ek y netim kadrosu ve Ermeni Techiri nin nas l ve neden S zde Soyk r m halinde sunuldu una dair a rt c a klamalar eski T rk Tarih Kurumu Ba kan nca belgeleriyle bu kitapta yap lmaktad r.

  • Free Download [Humor and Comedy Book] Æ Tarih Korkusu - by Yusuf Halaçoğlu ✓
   179 Yusuf Halaçoğlu
  • thumbnail Title: Free Download [Humor and Comedy Book] Æ Tarih Korkusu - by Yusuf Halaçoğlu ✓
   Posted by:Yusuf Halaçoğlu
   Published :2020-04-03T15:29:54+00:00

  About "Yusuf Halaçoğlu"

  1. Yusuf Halaçoğlu

   Yusuf Hala o lu, 10 May s 1949 da Kozan da do an T rk Tarih Kurumu eski ba kan ve tarih i.Adana Kozan n fusuna kay tl olup aslen Sar z rekdere k y ne mensup bir Av ar ailesinden gelmektedir 1967 de liseyi, 1971 y l nda stanbul niversitesi Edebiyat Fak ltesi Tarih B l m Yeni a Tarihi K rs s nden F rka i sl hiye ve Kozan isimli lisans tezini haz rlayarak mezun oldu.1974 y l nda, mezunu oldu u stanbul niversitesi nde Yeni a Tarihi K rs s asistan oldu 1978 y l nda XVIII y zy lda Osmanl mparatorlu u nda sk n Siy seti konulu doktora tezi ile doktor oldu 1982 de yard mc do entli e, Nisan 1983 te de Osmanl mparatorlu u nda Menzil Te kil t ve Yol Sistemi isimli do entlik tezini haz rlayarak do entli e y kseldi 1983 84 retim d neminde bir y l s reyle 2547 say l Y ksek retim Kanunu nun 41 maddesi uyar nca El z da F rat niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi Tarih B l m nde g rev yapt 1986 y l nda Marmara niversitesi Atat rk E itim Fak ltesi Sosyal Bilimler E itimi B l m ne ge ti 20 Mart 1989 da XVI Y zy lda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bak mdan Balkanlar da Baz Osmanl ehirleri konulu takdim tezi ile profes rl e y kseldi Ayn tarihlerde T rk Tarih Kurumu as l yesi se ildi.1989 y l nda Ba bakanl k Devlet Ar ivleri Genel M d rl Osmanl Ar ivi Daire Ba kanl na tayin edildi 17 Aral k 1990 da da Genel M d r Yard mc l na getirildi Bu s rada, Osmanl Ar ivi nin otomasyonunu ba latt Bu g revinden 2 Mart 1992 de istifa etti ve Marmara niversitesi ndeki g revine d nd 26 A ustos 1992 tarihinde Rekt r yard mc s oldu 23 Ekim 1992 de Rekt r vekili ve Kas m 1992 de tekrar rekt r yard mc l nda bulundu Bu g revini s rd r rken 21 Eyl l 1993 de T rk Tarih Kurumu Ba kanl na getirildi 23 Temmuz 2008 de Gazi niversitesi ndeki asli g revine iade edilmek zere g revden al nd.

  414 Comments

  Leave a Comment