Books

Xứ Đông Dương - Hồi Ký

X ng D ng H i K Cu n s ch X ng D ng do Alpha Books xu t b n g i l i m t giai o n l ch s y bi n ng v bi th ng m Vi t Nam v c c n c l ng gi ng tr i qua X ng D ng c d ch nguy n b n t ti ng Ph p L Indo Chine fran aise

 • Title: Xứ Đông Dương - Hồi Ký
 • Author: Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ
 • ISBN: 9786047719978
 • Page: 216
 • Format: Hardcover
 • Cu n s ch X ng D ng do Alpha Books xu t b n, g i l i m t giai o n l ch s y bi n ng v bi th ng m Vi t Nam v c c n c l ng gi ng tr i qua X ng D ng, c d ch nguy n b n t ti ng Ph p L Indo Chine fran aise T c gi cu n s ch l m t trong nh ng ng i d n th n v l y u nh n g p ph n t o ra giai o n l ch s n i tr n l ng Joseph Athanase Paul DCu n s ch X ng D ng do Alpha Books xu t b n, g i l i m t giai o n l ch s y bi n ng v bi th ng m Vi t Nam v c c n c l ng gi ng tr i qua X ng D ng, c d ch nguy n b n t ti ng Ph p L Indo Chine fran aise T c gi cu n s ch l m t trong nh ng ng i d n th n v l y u nh n g p ph n t o ra giai o n l ch s n i tr n l ng Joseph Athanase Paul Doumer, t ng l To n quy n ng D ng 1897 1902 , sau n y l T ng th ng C ng h a Ph p 1931 1932.Paul Doumer 1857 1932 l m t nh n v t l i d u n kh r n t trong l ch s c n i Vi t Nam d i th i th c d n Ph p h Tuy ch l m To n quy n ng D ng 5 n m nh ng ng th c hi n nhi u c i c ch v i ch tr ng bi n ch B o h Ph p ng D ng th nh ch th c tr , x y d ng ch nh quy n trung ng t p quy n cao nh m x a b ch quy n v n n c l p c a c c qu c gia ng D ng ng c ng l vi n quan th c d n cai tr th c thi ch nh s ch s u thu h kh c x y d ng h t ng c s cho x ng D ng c bi t c y c u Long Bi n n i ti ng H N i g n li n v i t n tu i c a ng nh m ph c v cho vi c khai th c t i nguy n thi n nhi n thu c a, v bi n c c n c thu c a th nh m t th tr ng, ti n n cho Ph p v ng Vi n ng.Sau khi tr v Ph p, trong cu c b u c T ng th ng n m 1931, ng c a s phi u b u v tr th nh T ng th ng Ph p Th nh ng, ch a k p l m g tr n c ng v ng i ng u nh n c th ng y 16 th ng N m n m 1932, trong khi tham gia h i ch s ch c a c c nh v n c u chi n binh, ng b m t ph n t qu kh ch ng i Nga m s t b ng n m ph t n, tr th nh v T ng th ng x u s trong l ch s c n i n c Ph p.Cu n s ch thu c th lo i h i k ng nh t n g i v t c gi c ng kh ng nh trong L i m u Ng i ta y u c u t i s p x p l i c c k c c a m nh, c bi t d nh cho gi i tr , cho nh ng con ng i s l c ng d n, nh ng ng i l nh c a ng y mai Nh ng c h t cu n s ch, b n s th y n i dung c a n r t h p d n, v t xa kh i th lo i h i k v tr c ti n, cu n s ch t o cho t c gi m t c h i l t ng a ra nh ng nh n x t, nh gi , th m ch c l i khuy n mang m nh n quan chi n l c v nhi u l nh v c c a m t ch nh tr gia, m t nh qu n l y kinh nghi m v c nh n th c s u s c v th i cu c.Cu n h i k n y c n i dung kh phong ph , sinh ng v t n c, con ng i, v n h a, phong t c t p qu n c a ba n c ng D ng l Vi t Nam, L o, Campuchia th i u th k XX, c vi t b ng ng n ng v n h c h p d n H y c Cu n s ch X ng D ng theo m i quan t m, hay t c ch ri ng c a t ng ng i v v i m t c ch nh n l ch s B n s b l i cu n b i c ch vi t c a t c gi c bi t, b n s c kh m ph v t m th y nhi u i u m i m m b n ch a t ng c c tr c v giai o n l ch s n y c a t n c Vi t Nam.

  • Unlimited [Mystery Book] ☆ Xứ Đông Dương - Hồi Ký - by Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ ↠
   216 Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ
  • thumbnail Title: Unlimited [Mystery Book] ☆ Xứ Đông Dương - Hồi Ký - by Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ ↠
   Posted by:Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ
   Published :2020-02-08T02:03:11+00:00

  About "Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ"

  1. Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ

   Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Xứ Đông Dương - Hồi Ký book, this is one of the most wanted Paul Doumer Lưu Đình Tuân Hiệu Constant Lê Đình Chi Hoàng Long Vũ Thúy Nguyễn Thừa Hỷ author readers around the world.

  883 Comments

  1. Định viết review dài nhưng mà ngại quá, tóm lại bác nào đang bức xúc tình hình văn hóa xã hội đọc quyển này xong thì ngồi khóc rưng rức vì không biết chục năm nữa, trăm năm nữa có thể kiếm được một ông quan nào đầy tâm huyết sau một thời gian ngắn đã làm cho cả một vùng đất hoang sơ trỗi dậy. Khóc rưng rức đi vì biển bây giờ làm gì còn khi thời ấy cả một vùng biển từ Đà Nẵ [...]


  2. Mất một năm để đọc trọn vẹn cuốn này. Nghe nói bản dịch có vấn đề nhưng sau sửa đổi thì đọc không nhận ra điều gì khác lạ nữa và mang lại hai cảm xúc trái ngược: một mặt thán phục hiểu biết, sức khỏe cùng ý chí mạnh mẽ ở tác giả, mặt khác lại ác cảm với tinh thần thực dân coi việc nô dịch dân tộc nhược tiểu là đương nhiên và tốt đẹp. Sách rất đáng đọc, mang lại [...]


  3. Lúc đầu đọc cuốn sách tôi đã nói rằng tôi không thể chấp nhận được vì lòng yêu nước hay vì lý do lợi ích của chính quốc cũng như nước thuộc địa mà một nước có thể sử dụng làm mục đích để xâm chiếm nước khác và cướp đi chủ quyền của một quốc gia độc lập. Đó là khi tôi đọc những lời của tác giả từ Lời nói đầu: "Chắc người ta nghĩ rằng dù thế nào tôi cũng sẽ [...]


  4. Từ lúc bắt đầu đọc đến lúc kết thúc là khoảng hơn 6 tháng, nhiều lần muốn bỏ dở nhưng sau nhiều cố gắng đã hoàn thành xong. Thực sự đây là cuốn sách khiến mình ngợp trong lượng thông tin và hình ảnh ông toàn quyền ghi chép lại, khoảng 1/3 đầu, tương đối boring vì chỉ toàn là liệt kê và liệt kê nhưng bước sang phần sau mạch kể đã nhanh hơn và tương đối hấp dẫn, dẫn dắt mình [...]


  5. Nếu xét nội dung thì sẽ là 5 sao, không gì có thể quý giá hơn một tài liệu lịch sử hàng trăm của cả một dân tộc, dù đó chỉ thông qua một kẻ "ngoại đạo".3 sao vì cách dịch quá tệ, cách dịch quá bám sát ngữ pháp Tây nên đọc rất vướng, có nhiều câu không rõ nghĩa, đọc rất khó. Mong sẽ có quyển tái bản với bản dịch gần gũi hơn.


  Leave a Comment