Books

Būt sievietei baltā

B t sievietei balt Rom ns par sievieti kura saviem sp kiem un pr tu sp jusi g t pan kumus biznes Liene j tas apmierin ta ar dz vi un veiksmes lutin ta Ta u tad biznesu nodev gi piesavin s v rs kur vi u pamet ar savas

 • Title: Būt sievietei baltā
 • Author: Dzintra Žuravska
 • ISBN: 9789984827599
 • Page: 493
 • Format: Paperback
 • Rom ns par sievieti, kura saviem sp kiem un pr tu sp jusi g t pan kumus biznes Liene j tas apmierin ta ar dz vi un veiksmes lutin ta Ta u tad biznesu nodev gi piesavin s v rs, kur vi u pamet ar savas pirm s sievas b rniem Dz ve j s k no jaunaLiene rom n iziet caur s p m, cie an m, pazemojumiem un zaud jumiem, atrieb bas alk m, naidam un dzi ai no lai, lai beidzotRom ns par sievieti, kura saviem sp kiem un pr tu sp jusi g t pan kumus biznes Liene j tas apmierin ta ar dz vi un veiksmes lutin ta Ta u tad biznesu nodev gi piesavin s v rs, kur vi u pamet ar savas pirm s sievas b rniem Dz ve j s k no jaunaLiene rom n iziet caur s p m, cie an m, pazemojumiem un zaud jumiem, atrieb bas alk m, naidam un dzi ai no lai, lai beidzot var tu iemantot mieru un dv seles apskaidr bu No n kamaj m krustcel m jau atkal m j sieviete balt Ide ls, kuram tuvoties, l dz pati b s p rtapusi par sievieti balt.

  • [PDF] Download ç Būt sievietei baltā | by ✓ Dzintra Žuravska
   493 Dzintra Žuravska
  • thumbnail Title: [PDF] Download ç Būt sievietei baltā | by ✓ Dzintra Žuravska
   Posted by:Dzintra Žuravska
   Published :2019-02-27T19:35:09+00:00

  About "Dzintra Žuravska"

  1. Dzintra Žuravska

   Dzintra Žuravska Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Būt sievietei baltā book, this is one of the most wanted Dzintra Žuravska author readers around the world.

  743 Comments

  Leave a Comment